Subjects

Home/Subjects
Subjects2019-09-01T17:22:37-04:00

Richtlijn voor strafvordering: Illegaal Vuurwapen/munitie bezit

Ingevolge het vigerend beleid van het Openbaar Ministerie dient een ieder die in het bezit wordt aangetroffen van een vuurwapen waarvoor geen machtiging is verleend, te worden aangehouden en in verzekering gesteld. First Offender Recidive voor geweldsdelicten Bezit thuis (“in de la”) 12-15 maanden GS, 3 maanden voorwaardelijk, proeftijd 3 jaar 12-15 maanden GS onvoorwaardelijk Bezit thuis (in combinatie met ander delict dat niet ten laste is gelegd) 15-18 maanden [...]

Een dagvaarding

Als een zaak naar zitting gaat dan wordt er een dagvaarding opgesteld en ondertekend door de officier van justitie. Een dagvaarding is een oproep om voor het gerecht te verschijnen, en kan aan zowel aan een verdachte als een getuide betekend worden. Naast de naam en het adres van de persoon die op de zitting moet verschijnen vermeld de dagvaarding het feit waarvoor een verdachte door het OM wordt vervolgt. [...]

Hoe kan het Openbaar Ministerie u helpen?

Bij een bezoek aan het Openbaar Ministerie kan altijd bijstand worden verwacht, maar het is belangrijk om te weten dat het Openbaar Ministerie alleen strafzaken voor de rechter brengt. Criminele zaken hebben betrekking op een actie die schadelijk wordt geacht voor de samenleving als geheel, vandaar dat deze worden beschouwd als een misdrijf tegen de "staat". Voorbeelden van dit soort zaken zijn: Moord Doodslag Samenzwering Fraude Diefstal Seksueel geweld Drugsbezit [...]

Go to Top