Het Openbaar Ministerie (OM) van Sint Maarten is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met
andere bij de wet vastgestelde taken, zoals de opsporing en vervolging van strafbare feiten, en toezicht op de uitvoering
(executie) van strafvonnissen. Het Parket in Eerste Aanleg (PEA), bestaande uit ca. 20 professionals uiteenlopend van
administratief juridisch medewerkers tot officieren van justitie, is een dynamische en gedreven organisatie die zich inzet
om de criminaliteit in al zijn verschijningsvormen te bestrijden. De ambitie van het Parket in Eerste Aanleg is om een
effectieve bijdrage te leveren aan een veilige en rechtvaardige samenleving en het bieden van stevige waarborgen voor een
integere democratische rechtstaat. De strafrechtshandhaving op Sint Maarten wordt uitgevoerd onder leiding van de
hoofdofficier van justitie en onder verantwoordelijkheid van de met Curaçao en Bonaire, Sint Eustatius en Saba gedeelde
procureur-generaal. Voor het parket in eerste aanleg op Sint Maarten zijn we op zoek naar een:

Senior Parketsecretaris

De functie
Je bent als Senior Parketsecretaris verantwoordelijk voor de ondersteuning van de officieren van justitie. Hieronder vallen
onder andere het samen met de officier van justitie aansturen van diverse opsporingsteams en op opsporingsonderzoeken,
waaronder de Korps Politie Sint Maarten (KPSM), het Recherche Samenwerkingsteam en overige bijzondere
opsporingsdiensten. Uiteraard doe je de zittings-voorbereiding in deze onderzoeken ten behoeve van de vervolging bij het
Gerecht in Eerste Aanleg te Sint Maarten.

In de praktijk komt het erop neer dat je als Senior parketsecretaris veel contact hebt met de opsporingsdiensten, processenverbaal
en dossiers controleert. Je ondersteunt de officier van justitie bij het maken van tenlasteleggingen, de aansturing op
het inzetten en beoordelen van bijzondere opsporingsbevoegdheden, bij overleggen en bij slachtoffergesprekken. Je denkt
met de officier van justitie mee en bent daarnaast vaardig in het coördineren en voorbereiden van zittingen, het opstellen
van juridische adviezen, het concipiëren en redigeren van beschikkingen e.d. en in het inschatten, oplossen en evalueren van
zich daarbij voordoende problemen.

Verder ben je omgevingsbewust en omarm je de ketensamenwerking. Je bent in staat om je in een complex krachtenveld
staande te houden, rekening houdend met de verschillende belangen en in verbinding met de ketenpartners.
Resultaatgericht samenwerken is geen probleem voor je. Daarnaast ben je stressbestendig, daadkrachtig, een teamspeler,
praktisch ingesteld en heb je het vermogen een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van een kleinschalige
organisatie. Ook ben je flexibel en beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Werken in de justitiële en
bestuurlijke keten is een bijzondere, uitdagende en boeiende ervaring.

Het profiel
Als Senior Parketsecretaris beschik je over een afgeronde rechten studie op WO-niveau of een gelijkwaardige afgeronde
juridische opleiding met minimaal drie (3) jaar relevante werkervaring en heb je affiniteit met zaken en processen die zich
afspelen zowel binnen als buiten het OM. Je hebt gespecialiseerde kennis van het vakgebied en inzicht in vraagstukken en
problemen die zich op diverse werkterreinen afspelen, kortgezegd een multidisciplinaire oriëntatie en inzicht in de
maatschappelijke en economische context van de rechtspraak. Daarnaast ben je vaardig in het coördineren en voorbereiden
van zittingen, het opstellen van juridische adviezen, het concipiëren en redigeren van beschikkingen e.d. en in het
inschatten, oplossen en evalueren van zich daarbij voordoende problemen. Tevens beschik je over uitstekende schriftelijke
als mondelinge vaardigheden zowel in het Engels als in het Nederlands.

De selectie en het aanbod
Naast een aantal goede gesprekken maken een assessment, een referentie-en antecedentenonderzoek en medische keuring
deel uit van de procedure. We bieden je een zelfstandige, uitdagende functie waarbij er veel ruimte is voor persoonlijke
groei en eigen initiatief in een dynamische omgeving. De bezoldiging is afhankelijk van relevante kennis en ervaring,
conform het Bezoldigingsregeling Ambtenaren (A.B. 2010, nr. 21).

Reageren
Stuur je brief met CV vóór 1 juli aanstaande naar het OM, t.a.v. de heer F. van Neerbos, HR Consulent, via e-mailadres:
recruitment@OMCarib.org. Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met mevrouw
Marit Wiersma, Senior Parketsecretaris via e-mailadres: Marit.Wiersma@OMCarib.org of via telefoonnummer: +1721 542
2243.